Skip to content

เกี่ยวกับ WINBOX THAI

ข้อตกลงการใช้

 1. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนยอมรับ โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา สมาชิกจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของเรา
 2. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของเขา การเดิมพันที่วางและยอมรับโดยบัญชีของผู้เล่นจะถือเป็นการเดิมพันที่ถูกต้อง เราแนะนำให้ผู้เล่นอัปเดตรหัสผ่านบ่อยๆ หากบัญชีของผู้เล่นถูกขโมย บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกข้อโต้แย้งและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและกฎของเกม การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีหลังจากประกาศข้อตกลง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะประกาศในประกาศ WINBOX
 4. ก่อนเล่นเกมใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผู้เล่นต้องมีอายุที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายท้องถิ่น
 5. หากเดิมพันไม่สำเร็จในเกมของบริษัทของเรา การเดิมพันจะถือว่าไม่ถูกต้องและผลสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับบันทึกฐานข้อมูลของบริษัทของเรา
 6. หากสมาชิกสมัครใจหรือออกจากระบบโดยอัตโนมัติก่อนผลการแข่งขัน ผลการเดิมพันของเกมจะไม่ถูกต้อง
 7. ในกรณีของสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงภัยธรรมชาติหรือการโจมตีของแฮ็กเกอร์ที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย โปรดให้ความสนใจกับประกาศเพิ่มเติมของบริษัทหรือติดต่อบริษัทด้วยตัวคุณเอง
 8. บริษัทบันทึกธุรกรรมออนไลน์และกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมด หากมีข้อพิพาท จะดำเนินการตามการบันทึก
 9. ในกรณีที่เราพบวิธีการที่ไม่เหมาะสม (ปลั๊กอิน) หรือกลุ่มที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมการพนันที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
 10. หากมีความไม่สอดคล้องกันในกฎและข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในภาษาต่างๆ โปรดดูฉบับภาษาอังกฤษ
 11. หากมีปัจจัยภายนอก เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ดี ฯลฯ อาจมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทและข้อมูลฐานข้อมูล ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบัญชีลูกค้าได้ตลอดเวลา หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ รวมถึงการหลอกลวง แฮ็ค โจมตี จัดการหรือทำให้จิตวิญญาณของการเดิมพันปกติแย่ลง เงินรางวัลใด ๆ รวมถึงยอดเงินในบัญชีจะถูกริบ
 13. หลังจากที่เกมเริ่มต้นขึ้น บริษัทจะไม่อนุญาตให้สมาชิกวางเดิมพันหรือเพิ่ม หากบริษัทยอมรับเดิมพันหรือเพิ่มจากสมาชิกโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากเริ่มเกม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและถือเป็นโมฆะการเดิมพันดังกล่าว หรือผู้เล่นได้รับมาแล้วล่วงหน้า เมื่อทำการเดิมพันเมื่อทราบผลการแข่งขันสุดท้ายของเกมใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันดังกล่าว สิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับบริษัท
 14. หากเงินที่คุณฝากเข้าไม่ถึงมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำสองเท่า (จำนวนเดิมพันที่มีผลเท่ากับจำนวนเงินฝากของคุณ) เราจะไม่อนุญาตให้คุณทำการถอนใดๆ ซึ่งหมายความว่าคำขอถอนเงินของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับ

ข้อตกลงการเล่นเกม

สมาชิกทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ การปรับหรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีหลังจากการประกาศ และ WINBOX จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้แต่ละรายทราบแยกกัน หลังการประกาศ ผู้ใช้ที่ยังคงใช้บริการต่อไปจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. โปรดอย่าละเมิดหลักความเป็นธรรมของเกม 2.โปรดอย่าจงใจโกงหรือพยายามโน้มน้าวผลของเกม
 2. โปรดอย่าจงใจโกงหรือพยายามโน้มน้าวผลของเกม
 3. อิทธิพลของปัจจัยภายนอก เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ดี ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ดี ฯลฯ อาจทำให้ผลลัพธ์ของเกมแตกต่างจากบันทึกในเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ผลลัพธ์ของเกมสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล
 4. WINBOX ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกระบบหรือฟังก์ชันทั้งหมดหรือบางส่วนในบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ นอกจากนี้ เกมทั้งหมดของ WINBOX อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง